آموزش اینستاگرام
احسان قرقانی

شادوبن چیست؟

اصطلاح «شدوبن یا ممنوعیت در سایه» را حدودا سال ۲۰۰۶ برای اولین بار توییتر استفاده کرد. در زبان انگلیسی لغت shadowban به معنای سایه بان

دیجیتال مارکتینگ تی ان تی ایران
مطالب تصادفی
پیوندها